เปิดให้บริการ     นวดสปาผ่อนคลายนวดไทย
เพื่อสุขภาพ เน้นการบริการที่มีคุณภาพโดยพนักงาน
ที่มากด้วยประสบการณ์มารยาทที่ดี มีฝีมือ  ที่จะคอย
ดูแลเอาใจใส่เพื่อให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย    สบายไป
กับบริการที่เป็นกันเอง

         ประโยชน์ของการนวด คือ ลดการเกร็งตัวของ
กล้ามเนื้อ, เพิ่มระบบไหลเวียนโลหิต  และน้ำเหลือง
กระตุ้นระบบประสาท,     เพิ่มประสิทธิภาพของทาง
เดินหายใจ, ฟื้นฟูสภาพของระบบกล้ามเนื้อ,   ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท  ทำให้รู้สึกสบาย
คลายเครียด ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนคล่อง  เลือด
สามารถนำออกซิเจน    และสารอาหารไปหล่อเลี้ยง
ส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้อย่างทั่วถึง  ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ

         กล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้งานหนักจะเกิดการเกร็ง
ตัวและ มีสารเคมีคั้งค้างอยู่ทำให้เลือดมาหล่อเลี้ยง
ไม่สะดวกเกิดอาการปวดเมื่อยตามมา  การนวดช่วย
ให้หายปวดเมื่อยเพราะไปคลายกล้ามเนื้อที่เกร็งให้
ผ่อนคลายลงทำให้การเคลื่อนไหวคล่องขึ้น      ยืด
อายุการใช้งานอารมณ์และจิตใจ   ทำให้ผ่อนคลาย
รู้สึกอบอุ่น